دلایل افتادن لمینت دندان چیست؟ در صورت افتادن لمینت باید چکار کرد؟