برفک دهان چیست؟ علت ایجاد برفک در دهان، درمان و پیشگیری از آن